Studiju priekšmetā ir iekļautas tēmas par automobiļa kvalitāti, tā tehnisko stāvokli, darba spējām un izmaiņām ekspluatācijas laikā. Apstatīta tehnisko apkopju un remonta tehnoloģija, tehniskie līdzekļi un iekārtas.


Lekciju kursu lasa:

Lektors Arturs Vorkalis