Priekšmetā ir iekļauti jautājumi par automobiļu, un to agregātu, sistēmu un mehānismu tehnisko apkalpošanu un diagnostikas iespējām un paņēmieni.

Lekciju kursu lasa:

Mg.ing. Edmunds Jurušs