Modula mērķis: Apgūt ar loģistiku saistītus ekonomiskus un tehniskus terminus. Apgūt loģistikas sistēmu klasifikāciju, kas darbojas kā ražošanas, tā arī citas tautsaimniecības sfērās. Apgūt loģistikas procesu struktūru rūpniecības uzņēmumos. Apgūt loģistikas procesu nodrošināšanas organizatoriskās un tehnoloģiskās metodes ražošanas, transporta, tirdzniecības un apkalpošanas sfērās.

Lekciju kursu lasa:

Mg.sc.env. Aleksejs Burbo