Priekšmetā ir iekļauti jautājumi par iekšdedzes motoru mehānismu un sistēmu vispārīgo uzbūvi, un darbību, ka arī agregātu un mezglu tehnisko apkopi un diagnostiku.

Lekciju kursu lasa: 

Mg.ing. Edmunds Jurušs

Mg.sc.env. Aleksejs Burbo