Priekšmetā ir iekļauti jautājumi par automobiļu vispārīgo uzbūvi, agregātu un mezglu (izņemot motoru un elektroiekārtas) uzbūvi tehnisko apkopi un diagnostiku.

Lekciju kursu lasa:

Mg.sc.env. Aleksejs Burbo